Undervisning og kultur til alle!

Det er kompetencecenter Ebeltoft daghøjskoles målsætning at være et lokalt forankret undervisnings- og kulturtilbud af høj kvalitet, til alle voksne i Ebeltoft og omegn.

Vi tager altid udgangspunkt i dine forudsætninger og dine behov, og tilrettelægger vore kurser så vi sikrer dig større kompetence, både fagligt og personligt.

Vi tilbyder kurser indenfor edb, kommunikation, kreative fag, teambuilding og ledelse.

Vi tilbyder såvel korte som lange forløb og tilrettelægger og udvikler gerne kurser, der modsvarer de ønsker og krav, der stilles af erhvervslivet og samfundet omkring os.
Hvem er vi?

Kompetencecenter Ebeltoft Daghøjskole er en selvejende lokal undervisningsinstitution, beliggende i Ebeltoft Sundhedscenter.

Skolen har til formål med et folkeoplysende sigte, at være et center for forberedende uddannelse, efteruddannelse samt andre former for kurser for alle i lokalsamfundet. Det sker gennem en højskolepræget skoleform, der med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, kan inspirere vedkommende til at blive en aktiv samfundsborger såvel kulturelt, uddannelsesmæssigt som i arbejdslivet.

Vi arbejder med kurser af kortere eller længere varighed afhængigt af dit behov. Daghøjskolen ligger lige i udkanten af Ebeltoft centrum med busholdeplads lige uden for døren.

Kompetencecenter Ebeltoft Daghøjskole, Nørreport 2, 8400 Ebeltoft, Tlf. 86 34 05 15, Fax. 86 34 65 04, E-Mail